Διοικητικό Συμβούλιο IPA Χανίων

TO NEO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

Μετά τις εκλογές της 6-Νοεμβρίου-2019, συγκροτήθηκε σε σώμα την 14-Νοεμβρίου-2019

το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Χανίων ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΠΕΡΡΑΚΗΣ    Ιωάννης
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :   ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Κυριάκος
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ  Γεώργιος
Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ  Γρηγόριος
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  :   ΛΟΓΑΡΙΔΟΥ Σοφία
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :   ΚΛΑΟΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης
ΤΑΜΙΑΣ :  ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ   Δημήτριος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ :  ΒΙΓΛΑΚΗ  Ελένη

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:    ΒΑΙΔΑΚΗΣ  Ιωάννης

Η  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Γρηγόριος
ΜΕΛΟΣ :     ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Κλεάνθης
ΜΕΛΟΣ :   ΣΕΝΤΟΥΚΑΣ Χρήστος