Διοικητικό Συμβούλιο IPA Χανίων

TO NEO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου μετά από μια συγκινητική συνεδρίαση για τα νέα αλλά και τα παλαιά μέλη
,συγκροτήθηκε σε σώμα, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Χανίων της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών το οποίο αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες της 9ης Γενικής Συνέλευσης
την  15-10-2016 ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :ΠΕΡΡΑΚΗΣ    Ιωάννης
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :   ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ    Νικόλαος
Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ    Κυριάκος
Γ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  :   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ελένη
ΒΟΗΘΟΣ& ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:    ΒΙΓΛΑΚΗ    Ελένη
ΤΑΜΙΑΣ :  ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ    Δημήτριος
ΒΟΗΘΟΣ& ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΤΑΜΙΑ :   ΤΣΙΡΟΣ    Πέτρος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:    ΛΟΓΑΡΙΔΟΥ    Σοφία
.
ΒΟΗΘΟΣ &  ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ  Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ :   ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ    Ανδρέας
ΒΟΗΘΟΣ &ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ    Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ :   ΛΙΑΠΙΚΟΣ    Νικόλαος
ΒΟΗΘΟΣ & ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ   Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ  :  ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ              Νικόλαος

Η  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ    Κλεάνθης
ΜΕΛΟΣ    ΣΕΝΤΟΥΚΑΣ    Χρήστος
ΜΕΛΟΣ    ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗ    Αικατερίνη
ΥΠΟΣΤΗΤΙΚΤΙΚΉ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ    Ρούσσος
ΣΤΕΦΑΝΟΥ    Γρηγόριος
ΤΣΑΠΑΡΙΔΗΣ    Πρόδρομος