Ημέρα: 27 Μαρτίου 2021

Υποτροφίες για Μαθήματα Επαγγελματικών Πιστοποιητικών που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ΚΥΠΡΟΥ.

  Αγαπητοί συνάδελφοι/ες Σας προωθούμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας (ΙΑC) του Παγκοσμίου Τμήματος ΙΕΒ της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, που […]